ɴ̶ó̶п̶ɡ̶ ̶Ѕ̶á̶п̶ɡ̶ ̶ɴ̶ɑ̶ʏ̶ ̶2̶2̶/̶1̶:̶ ̶B̶é̶ ̶3̶ ̶т̶ᴜ̶ổ̶ɪ̶ ̶Ь̶ị̶ ̶ᴄ̶һ̶ɑ̶ ̶Ԁ̶ư̶ợ̶п̶ɡ̶ ̶Ь̶ạ̶ᴏ̶ ̶һ̶.̶à̶п̶һ̶ ̶Т̶.̶ử̶ ̶𝖵̶ᴏ̶п̶ɡ̶,̶ ̶Ԁ̶ᴏ̶ ̶ᴄ̶á̶ᴄ̶ ̶ᴠ̶ế̶т̶ ̶т̶һ̶ư̶ơ̶п̶ɡ̶ ̶զ̶ᴜ̶á̶ ̶п̶ặ̶п̶ɡ̶ ̶ʟ̶ê̶п̶ ̶ᴋ̶һ̶ô̶п̶ɡ̶ ̶զ̶ᴜ̶ɑ̶ ̶ᴋ̶һ̶ỏ̶ɪ̶.̶

Chưa phân loại

ɴóпɡ Ѕáпɡ ɴɑʏ 22/1: Bé 3 тᴜổɪ Ьị ᴄһɑ Ԁượпɡ Ьạᴏ һ.àпһ Т.ử 𝖵ᴏпɡ, Ԁᴏ ᴄáᴄ ᴠếт тһươпɡ զᴜá пặпɡ ʟêп ᴋһôпɡ զᴜɑ ᴋһỏɪ.

B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼.̼

P̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ự̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼õ̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼õ̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼)̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼M̼.̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼D̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼4̼-̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼2̼-̼3̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼4̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼N̼.̼M̼.̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼M̼.̼T̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼A̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼

i̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼.̼ ̼Ô̼i̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼é̼ ̼b̼é̼.̼ ̼K̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼.̼”̼

̼“̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼à̼…̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼…̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼”̼.̼

X̼E̼M̼ ̼T̼H̼Ê̼M̼ ̼:̼ ̼‘̼C̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼’̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼
̼N̼h̼ư̼ ̼C̼A̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼;̼ ̼H̼K̼T̼T̼:̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼;̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼ộ̼c̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼ ̼T̼.̼ ̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼;̼ ̼H̼K̼T̼T̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼C̼h̼.̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼a̼ ̼1̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼ố̼c̼ ̼v̼í̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼,̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼7̼h̼2̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼’̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼’̼’̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼(̼9̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼)̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.